PUMPE ZA OTPADNE I DRENAŽNE VODE
Za pumpanje vode za pročišćavanje, otpadne vode i vode iz radnih i energetskih postrojenja.
Vertikalne monoblok elektropumpe s vortex, jednokanalnim impelerom ili s drobilicom, direktno su pogonjeni posebnim motorom
D serije
M serije
K serije
za drenažu
za otpadne vode
za kanalizacijske vode
Brošure (za otvaranje "lijevi klik", za download "desni klik" i "Save target as..."):
Otvori brošuru "D-M serije"!
Otvori brošuru "KCT serija"!
Otvori brošuru "KC+ serija"!
Otvori brošuru "K-Kompakt serija"!