otvori projekt: Dubai
Baia Terra Nova
Antarktik
   

BAIA TERRA NOVA /ANTARKTIK/

Prateći uspostavljanje trajne talijanske baze u BAIA TERA NOVA u Viktorijinoj zemlji, na Antarktiku, kroz podružnicu u Milanu, Caprari je za cjelokupnu bazu isporučio pumpe i elektropumpe za opskrbu vodom.
Od 1985. godine do danas, baza je podignuta na preko 5.000 m2 površine operativnih građevina od kojih su na 1.600 m2 laboratoriji.

Neki podaci:

10 postaja za snimanje stanja okoliša i bilježene znanstvenih podataka
1 meteorološka postaja
3 heliodroma
1 gat za čamce
Najveći teleskop na Antarktiku

Izvršena dobava:

6 pumpnih jedinica na postolju (pumpa, motor i postolje) s horizontalnim pumpama
2 potopne elektropumpe