MONOBLOK ELEKTROPUMPE
Za pumpanje i podizanje visine dobave vode u vodoopskrbnim cjevovodima, industrijskim i stambenim sustavima, irigacijama, protivpožarstvu, te sustavima kondicioniranja i grijanja.
VERTIKALNI TIP
HORIZONTALNI TIP
     
HV-HVU
HVX
MD

HORIZONTALNE OSOVINSKE PUMPE
Za pumpanje i podizanje visine dobave vode u vodoopskrbnim cjevovodima, industrijskim i stambenim sustavima, te irigacijskim i protivpožarnim sustavima. Jednostupanjska verzija je također idealna za sustave grijanja i kondicioniranja.
Priključivanje na elektromotor ili drugi pogonski stroj radi se na osnovni sklop preko elastične spojke.
JEDNOSTUPANJSKE
VIŠESTUPANJSKE
JEDNO-VIŠE STUPANJSKE
za srednje/velike protoke i male visine dizanja
srednji protoci i srednje/velike visine dizanja
s multiplikatorom za srednje/niske pritiske u irigacijama
             
NC
MEC-A
BHR
MEC-MR
HMU
PM
MEC-D/DMR