CAPRARI Grupa je vodeći proizvodač na internacionalnom nivou u proizvodnji centrifugalnih i elektro pumpi i u kreiranju naprednih rješenja za upravljanje integriranih vodo-ciklusa.

Osnovana 1945. od Amadia Caprarija, kompanija se neprekidno razvijala i širila svoje poslovanje reagirajući inovativnim proizvodima i uslugama na specifične i promjenjljive potrebe 'vodenog svijeta', s vizijom sve bližeg i usavršenijeg partnerstva sa svojim kupcima i naručiteljima.

 

Zahvaljujući jedinstvenom i razvijenom "know-how" znanju, sada nude i dobavljaju najbolja i najefikasnija rješenja za sve bitne vodne zahtjeve: ispumpavanje dubokih bunara, podizanje otpadnih i drenažnih voda, vodoopskrba i distribucija vode u domaćinstvima, industriji i poljoprivredi, te obrade i pročišćavanja vode općenito.