Preko 60 godina CAPRARI je činio najbolje moguće u optimiziranju delikatne ravnoteže između tehnološkog progresa i eko-sustava.

CAPRARI misija u svijetu vode započela je u godinama kada su agrikultura i sustavi distribucije voda generalno bili razvijeni i sada je posebice usmjeren na vodo-industriju i sustave za obradu vode.

Nije slučajno da je CAPRARI glavna boja, izabrana od početka za različite proizvodne linije, upravo ZELENA, svjedočeći vrlo blisku vezu s okolišem i pravci razvoja njegovih proizvoda i usluga su savršeno integrirani s njom.

Caprari ZELENO se još od tada predstavlja Europi i svijetu šrokim rasponom proizvoda i usluga čime korporacijska boja nosi duboko značenje: čovjek, okoliš i održivi razvoj.
Cilj Caprari Grupe je uvijek bio sačuvati okoliš za buduće generacije. Iz tog razloga Grupa je odlučna činiti sve što može da izbjegne znatniji utjecaj na okoliš koji bi proistekao iz njezine poslovne aktivnosti ili upotrebe njezinih proizvoda.

Još detaljnije, politika tvrtke Caprari je optimizirati trošenje prirodnih i energetskih resursa, koristiti supstance s malim utjecajem na okoliš, kontrolirati atmosferske polucije (lučenja u atmosferu), u tlo i na tlo, te rukovati s otpadom na najbolji mogući način.
Zahvaljujući obuci i širokim informativnim kampanjama, Caprari pomaže i podržava svoje osoblje kao i partnerstvo sa dobavljačima i kupcima da razvijaju i osnažuju "ekološku svijest".

Novi 'Sustav upravljanja okolišem' (Environmental Management System) usvojen u Caprariju razvijen je i certificiran u skladu sa zahtjevima ustanovljenim internacionalnim standardom ISO 14001:2004 i bio organiziran primjenom iste striktne metode već korištene za pokušan-i-provjeren Quality Management System certificiran prema standardima ISO 9001:2000. On je u tu svrhu temeljen na dinamičkoj šemi međusobno povezanih tokova koji dozvoljavaju analiziranje glavnih procesa i značajnijih aspekata kojima se može rukovoditi s največom kontrolom.
Krajnji cilj je razviti ljudsku osvještenost i optimizirati svaki proces u kompaniji od točke gledanja na ekologiju, priskrbljivanje sinergije unutar i izvan kompanije, te poboljšavanje sveukupne učinkovitosti.