Klikni za uvećanje!

S referencom koja uključuje preko 60 godina specijalizacije u konstruiranju i proizvodnji pumpi i elektropumpi, te rješenja za integrirane vodene krugove, CAPRARI sada predlaže Universal Remote Management (URM) - 'Univerzalno daljinsko upravljanje'.

URM je napredni sustav daljinskog upravljanja koji omogućava kupcu praćenje svih stanja i promjena koje se odvijaju u stanicama mreže vodne distribucije.

URM, ili Univerzalno daljinsko upravljanje, je kompletan sustav nadzora i telemonitoringa koji je posebno konstruiran za upravljanje i tretmane fluida. URM onogućava da svi podaci budu nadzirani, kontrolirani i prikupljeni tako da prati operativni status svih uređaja i komponenata koji čine komplksan sustav vodoopskrbe.

Ovo dozvoljava korisnicima automatiziranje procesa i rukovanje opremom daljinskim kontrolama, kontinuirani nadzor toka rada sustava, upozoravanja u slučaju kvarova, kontrole položaja distributivnih pumpi i unapređenje upravljanja njima. URM pomaže optimizirati način korištenja vodenih resursa. Sve ove funkcije djeluju zajednički čineći cjeli sustav još snažnijim. Također se postiže bolja isplativost ulaganja, reduciraju gubici pritiska i izbjegavaju nepotrebne inspekcije opreme. "Portal Web" software se satoji od aplikacija smještenih na web-server i imaju vez s daljinskim postajama. Ovo čini web-portal istinskom "kontrolnom sobom" za pojedini sustav budući može biti povezan u realnom vremenu na različite URM postaje raspršene u području.

Srce URM sustava je djelovanje Web-servera koji je temeljen na korištenju telefonske, internetske ili intranetske mreže. Opremljen Ethernet interfejsom i TCP/IP protokolom, on može biti priključen na LAN ili WAN mrežu i tako jednostavno dostupan upotrebom "browsera" (web-preglednika) s bilo kojeg PC-a, lap-topa, palm-topa ili GSM/GPRS/UMTS celularnog telefona spojenog na mrežu (internetsku).

Usluga telefonskog obavještavanja (Telephone Message Service) pruža najveću učinkovitost i neposrednost jer omogućava aktiviranje službe održavanja u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu automatiziranim upućivanjem jednostavnog SMS-a.

Caprari je kompletirao URM paket s uslugom Server Farm pomoću kojeg baza podataka sadržava memorirane informacije dobavljene putem postaja daljinskih kontrola koje su potom obrađene (uređene) na korist kupca.
URM uređaj može nadzirati i snimati (bilježiti) svaki događaj koji se zbiva u sustavu tretiranja vode, u različitim mrežama, komunalnim i industrijskim ugradnjama, vodoopskrbnim i distributivnim sustavima.
Nije potrebno instaliranje dodatnih softwarskih paketa za perifrene jedinice. Zahvaljujući svojem otvorenom ustroju, URM može raditi sa svim protokolima i može biti jednostavno instaliran u postojeće SCADA sustave. Caprari System Integration Service omogućava kreiranje kompletne 'okreni ključ' instalacije, od periferne jedinice sve do nadzornog SCADA ili može integrirati URM u već postojeće sustave telemonitoringa.

Svatko tko odabere Caprari URM sustave zna da može računati na važnu dodanu vrijednost: iskustvo i pouzdanost koje može pružiti samo jedno od najpriznatijih imena u upravljanju vodenim ciklusima. Stečeni "know-how" i briga posvećena potpunom zadovoljenju zahtjeva kupaca vodi pronalaženju idealnih rješenja i kreiranja pionirskih projekata kao što su URM uređaji.

Ali - to nije sve. Caprari također omogućava dostupnima profesionalne vještine svojeg tehničkog osoblja kroz brzu i neposrednu uslugu asistencije kupcima u korišenju paketa.