Caprari je jedna od prvih kompanija u vodo-sektoru koja je kreirala sustav sposoban pratiti proizvod kroz njegov ukupni životni ciklus.

Svaki proizvod je jedinstveno identificiran serijskim brojem koji može biti korišten za povratno traženje proizvodnog koda, proizvodne narudžbe, koda operatora i konačno - identiteta kupca.

To je precizan kompjutoriziran proces snimanja koji omogućava kvalitetu proizvoda i proizvodnih procesa strog definiranim nadziranjem, kao i uspostavljanje upravljanja skladištem gotove robe po tipu FIFO ('first in, first out') čime se spriječava predugo zadržavanje proizvoda na skladištu.

Kroz "serijsku (rednu) sljedivost proizvoda" (Serialized Product Traceability) Caprari ima cilj transparentnosti prema kupcima. Štoviše, sustav također garantira da su proizvodi autentični - zahvaljujući "Original Caprari Quality" hologramu kojim je 'žigiran' svaki proizvod - čime štiti kupce od imitacija i krivotvorina koje zauzimaju sve veće učešće na tržištu.

Ovim sljedivost označava sigurnost i pouzdanost sustava za kupce asoortimana Caprari. Oni mogu biti sigurni da posjeduju proizvod čiji cijeli proizvodni ciklus je poznat i za koji im je osigurana brza i efikasna poslije prodajna podrška.

Briga za kupca je oduvijek bila jedna od primarnih zadaća kompanije Caprari, jedan od aspekata koji je Caprari učinio istaknutim u svojem poslovanju i koji sada osnažuje partnerske odnose temeljene na konceptu "izgradnje povjerenja" ('Trust Building').

Danas, odnosi kompanije Caprari s kupcima biva sve bliži (povezaniji) zahvaljujući učinkovitosti sustava "serijske (redne) sljedivosti proizvoda" (Serialized Product Traceability).