NAŠE REFERENCE- IZVEDBE ZDENACA
(ukupno 93)

1.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "INA-NAFTAPLIN" - ZAGREB

: J. THALLER, J. THALLER

: CRPILIŠTE KRAPINA

: 172m i 215m

: 17"1/2 / 9"7/6 O zac =350mm, open holl

: DIREKTNA I HAMMER DRILL

: KLASTITI I DOLOMITI

2.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "INA-NAFTAPLIN" - ZAGREB

: J. THALLER, J. THALLER

: CRPILIŠTE PREGRADA

: 120 m

: 17"1/2 / 12"1/4 O zac =350mm, open holl

: DIREKTNA I HAMMER DRILL

: KLASTITI I DOLOMITI

3.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "INA-NAFTAPLIN" - ZAGREB

: J. THALLER, J. THALLER

: CERNA, VINKOVCI, BOŠNJACI

: 75m; 114m; 113m

: O800/400mm

: REVERSNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

4.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE - ZAGREB

: A.HERBUT, OMRČEN

: KUTINA

: 115m

: O800/400mm

: REVERSNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

5.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRV. - ZAGREB

: I. BAGARIĆ, I. BAGARIĆ

: BABINA GREDA

: 70m

: O900/500mm

: REVERSNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

6.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: INSTITUT GRA\EVINARSTVA HRV. - ZAGREB

: T. NOVOSEL, T. NOVOSEL

: ZADAR

: 60m

: O17"1/2 / 10"; open holl

: HAMER DRILL, ROTACIJSKA - DIREKTNA

: VAPNENAC

7.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOšKI SASTAV

: VODOVOD - ŽUPANJA

: A. HERBUT, A. HERBUT

: STROŠINCI

: 215m i 100m

: O17"1/2 / 12"1/4; O ZAC. =350/273mm

: DIREKTNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

8.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE - ZAGREB

: A. HERBUT, A. HERBUT

: GORNJI BOGIČEVCI, STARA GRADIŠKA

: 74m i 45m

: 780/590 ; O ZAC. =400 i 280mm

: DIREKTNA I REVERSNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

9.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

COOPERAZIONE ITALIANA

: A. TURALIJA

: BREZA, BiH

: 100m i 75m

: 17"1/2 / 12"1/4; O ZAC. =323/219mm

: HAMMER DRILL

: VAPNENCI, LAPORI, ŠLJUNCI

10.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VODOVOD SLAVONSKI BROD

: A. HERBUT, A. HERBUT

: SLAVONSKI BROD

: 60m, 70m, 55m, 65m

: O17"1/2 / 12"1/4

: DIREKTNA

: GLINE, PIJESCI, šLJUNCI

11.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: A.BENAMATIĆ, OMRČAN

: CRPILIŠTE MUSTAFINA KLADA

: 50m, 55 m

: O17"1/2 / 9"3/8;

: DIREKTNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

12.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: INA - NAFTAPLIN

: J. THALLER, J. THALLER

: HARINA ZLAKA 1

: 156m

: O 12"1/4; 219mm

: DIREKTNA, HAMMER DRILL

: KLASTITI I DOLOMITI

13.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: INA - NAFTAPLIN

: J. THALLER, J. THALLER

: HARINA ZLAKA 2

: 204m

: O 12"1/4; 219mm

: DIREKTNA, HAMMER DRILL

: KLASTITI I DOLOMITI

14.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: UMCOR - SARAJEVO, KJKP SARAJEVO

: ZILĐIĆ, P.BRKIĆ

: BAČEVO - SARAJEVO, BiH

: 55m

: O 1200mm; 800mm

: REVERSNA

: KLASTITI

15.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VODOVOD SLAVONSKI BROD

: A. HERBUT, A. HERBUT

: SLAVONSKI BROD

: 2 x 70m

: O 750 / 406

: REVERSNA

: GLINE, PIJESCI, ŠLJUNCI

16.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOšKI SASTAV

: INA - NAFTAPLIN

: J. THALLER, J. THALLER

: KOROĐ

: 80m

: O 800; 406mm

: REVERSNA

: KLASTITI

17.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOšKI SASTAV

: GEOLOŠKI KONZALTING

: S.UDILJAK, S.UDILJAK

: LIšANI OSTROVEČKI, BENKOVAC

: 102m

: O 200mm; 171mm

: DIREKTNA I HAMMER DRILL

: LAPOROVITI VAPNENCI

18.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOšKI SASTAV

: CROSCO

: J. THALLER, J. THALLER

: LOBOR

: 244,5m

: O 311mm; 219mm

: DIREKTNA

: ŠKRILJCI, VAPNENCI I DOLOMITI

19.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: CROSCO

: J. THALLER, J. THALLER

: GORNJE JESENJE

: 73,0m

: O 250mm; 219mm

: DIREKTNA I HAMER DRILL

: VAPNENCI, DOLOMITI I ERUPTIVI

 

20.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: CROSCO

: J. THALLER, J. THALLER

: ILAČA

: 132m

: O 760mm; 406mm

: REVERSNA

: KLASTITI (šljunak, pijesak, glina)

21.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

: I.IVIČIĆ, A.HERBUT

: JASENAK, BJELOLASICA

: 60 m

: O 17"1/2 / 12"1/4 O zac =350mm, open holl

: DIREKTNA I HAMMER DRILL

: VAPNENCI

22.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: JP "Vodno područje sliva rijeke Save" -

SARAJEVO

: I. BAGARIĆ, I.BAGARIĆ

: OKANOVIĆI, GRADAČAC, BiH

: 3 zdenca po 20,0 m dubine

: O 750mm; 406mm

: REVERSNA

: KLASTITI (šljunak, pijesak, glina)

23.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: PZ Obnova - TROGIR

: B.SVETINA, B.SVETINA

: TROGIR

: 1 zdenac 55,0 m dubine

: O 200mm; 125mm

: HAMMER DRILL

: LAPOROVITI VAPNENCI

24.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: ZGOS d.o.o. - ZAGREB

: I. BAGARIĆ, I. BAGARIĆ

: JAKUŠEVEC, ZAGREB

: 4 zdenca po 50,0 m dubine

: O 800mm; 500mm

: UDARNO-REVERSNA

: KLASTITI (šljunak, pijesak, glina)

25.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: NOVA, NORVEŠKA

: I.AVDAGIĆ, M.BAŠAGIĆ, A.TURALIJA

: KRUŠIK, KALESIJA, BiH

: 2 zdenca po 15,0 m dubine

: O 600mm; 323mm

: UDARNO-REVERSNA

: KLASTITI (šljunak, pijesak, glina)

26.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: JP za "Vodno područje slivova rijeke Save"

: B.SVETINA, F.SKOPJAK

: KLOKOTNICA, DOBOJ ISTOK, BiH

: 1 zdenac 76,0 m dubine

: O 1000mm; 800mm; 780; / 355mm

: UDARNO-REVERSNA

: KLASTITI (šljunak, pijesak, glina)

27.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: JP za "Vodno područje slivova rijeke Save"

: F.ALIĆ, F. O.ČAJIĆ

: STJEPAN POLJE, GRAČANICA, BiH

: 1 zdenac 80,0 m dubine

: O 800mm; 780; / 355mm

: REVERSNA

: KLASTITI (šljunak, pijesak, glina)

28.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: JP za "Vodno područje slivova rijeke Save"

: F.ALIĆ, F.ALIĆ

: MIRI^INA, GRAČANICA, BiH

: 1 zdenac ,65 m dubine

: O 600mm; 444; / 323mm

: DIREKTNA

: KLASTITI(konglomerat,pijesak,glina, pješčenjak)

29.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: FON

: B.SVETINA, B.SVETINA

: SESVETE

: 1 zdenac, 25 m dubine

: O 800mm; / 500mm

: UDARNO-REVERSNA

: KLASTITI(pijesak, glina, šljunak)

30.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: Spie Batignoles

: I.BAGARIĆ, Ž.PEKAŠ, Ž.PEKAŠ

: RAVNA GORA

: 4 zdenca, 35-45 m dubine

: O 219mm; / 168mm

: DIREKTNA I HAMMER DRILL

: KLASTITI(shale, pješčenjak)

31.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: Đakovčanka

: A.HERBUT, A.HERBUT

: ĐAKOVO

: 1 zdenac, 45 m dubine

: O 650mm; / 300mm

: REVERSNA

: KLASTITI(pijesak, glina,)

32.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: KOMUNALAC ŽUPANJA

: A.HERBUT, A.HERBUT

: BOŠNJACI

: 1 zdenac, 115 m dubine

: O 900mm; / 508mm

: REVERSNA

: KLASTITI(pijesak, glina, šljunak)

33.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: MILAT-COMMERCE

: B.SVETINA, B.SVETINA

: TROGIR

: 1 zdenac, 240 m dubine

: O 244,5/219/168mm; 168mm

: HAMMER DRILL

: VAPNENCI

34.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: KOKA - VARAŽDIN

: D.GRDJAN, D.GRDJAN

: VARAŽDIN

: 1 zdenac, 36 m dubine

: O 1000/800mm; 600mm

: UDARNA

: KLASTITI(pijesak, glina, šljunak)

35.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VINDIJA - VARAŽDIN

: D.GRDJAN, D.GRDJAN

: VARAŽDIN, VARTILEN

: 1 zdenac, 50 m dubine

: O 1000/800mm; 600mm

: UDARNA, REVERSNA

: KLASTITI(pijesak, glina, šljunak)

36.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VINDIJA - VARAŽDIN

: D.GRDJAN, D.GRDJAN

: VARAŽDIN, VARTILEN

: 1 zdenac, 78 m dubine

: O 1000/800mm; 600mm

: UDARNA, REVERSNA

: KLASTITI(pijesak, glina, šljunak)

37.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: K.J.K.P."VODOVOD I KANALIZACIJA" Sarajevo

: I.AVDAGIĆ, P.BRKIĆ

: SARAJEVO, Sokolovići

: 33,0m

: O 1000/760mm

: REVERSNA

: KLASTITI (pijesak, glina, šljunak)

38.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: K.J.K.P."VODOVOD I KANALIZACIJA" Sarajevo

: I.AVDAGIĆ, P.BRKIĆ

: SARAJEVO, Bačevo

: 2 bunara 168m dubine

: O 1000/760(80m), 311/244(125m), 174/open holle

: REVERSNA, DIREKTNA

: KLASTITI (pijesak, glina, šljunak), VAPNENCI

39.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: JP za "Vodno područje slivova rijeke Save"

: F.ALIĆ, A.BARAKOVIĆ

: GRAČANICA, Sklop

: 165 m

: O 444,5/406, 381/273, 219/168

: HAMMER-DRILL

: VAPNENCI

40.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "VODOOPSKRBA I ODVODNJA" d.o.o. Zagreb

: M.KLEMAR, M.KLEMAR

: ZAGREB, Petruševec

: 42m

: O 1020/812mm

: UDARNO, LAVIRANJE KOLONE

: ŠLJUNAK

41.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VIRŽINIJA d.o.o. Virovitica

: B.SVETINA, Ž.LELEK

: ĐOLTA

: 42m

: O 800/323mm

: UDARNO, LAVIRANJE KOLONE

: PIJESAK, ŠLJUNAK

42.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUšENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: BOTIĆ

: B.SVETINA, B.SVETINA

: RUDINE, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

: 108,0m

: O 219/114mm

: HAMMER DRILL

: LAPOR, PJEŠČENJACI, LAP. VAPNENAC

43.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: ŽELJEZARA SPLIT

: B.SVETINA, B.SVETINA

: KAŠTEL SUČURAC

: 28m i 33m

: O 311/273mm / 219/114mm

: HAMMER DRILL

: LAPOR, PJEŠČENJACI, LAP. VAPNENAC

44.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: ĐOLIĆ

: B.SVETINA, B.SVETINA

: RUDINE, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

: 108,5m

: O 219/114mm

: HAMMER DRILL

: LAPOR, PJEŠČENJACI, LAP. VAPNENAC

45.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: TOMAŠ

: B.SVETINA, B.SVETINA

: DIVULJE, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

: 31m

: O 219/114mm

: HAMMER DRILL

: LAPOR, PJEŠČENJACI, LAP. VAPNENAC

46.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOšKI SASTAV

: OPĆINA CAZIN

: A.TURALIJA, B.SVETINA

: LJUBIJANKIĆI, CAZIN

: 89m

: O 500;381;219/406;323;140mm

: HAMMER DRILL

: DOLOMITI, VAPNENCI

47.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: OPĆINA GRAČANICA

: F.ALIĆ, A.BARAKOVIĆ

: SELJANUŠA, GRAČANICA

: 120m

: O 381;273/323;140mm

: HAMMER DRILL

: LAPORI, PJEŠČENJACI, DOLOMITI, VAPNENCI

48.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOšKI SASTAV

: GRAĐEVINSKI FAKULTET SARAJEVO

: M.BAŠAGIĆ, F.SKOPJAK

: COCA COLA, SARAJEVO

: 198m

: O 820;550;381;273;219/800;406;193mm

: LAVIRANJE; REVERSNO; HAMMER DRILL

: ŠLJUNCI, LAPORI; PJEŠČENJACI; VAPNENCI

 
-1
-2

49.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: BADEL 1862

: I. OPIĆ

: APATOVAC

: 82m

: O 800;444/800;273mm

: LAVIRANJE; REVERSNO

: KALKARENITI

50.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VINDIJA

: BOŽO SVETINA

: SELNA

: 57m

: O 812/760mm / 406 mm

: LAVIRANJE; REVERSNO

: ŠLJUNCI, GLINA; PJEŠČENJACI

51.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Z. BRAJKOVIĆ

: MARINA

: 5 x 40m

: O 381mm / 273mm

: HAMMER-DRILL

: VAPNENCI

52.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: TEHNIKA

: KLANJEC

: CUPOVZ

: 27 ; 26m

: O 1000mm / 406mm

: LAVIRANJE

: ŠLJUNCI, GLINA; PJESCI

53.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: AB TECHNICS, HADŽIĆI

: M.BAŠAGIĆ, F.SKOPJAK

: ODŽAK

: 75,0m

: O 1000mm / 980; 780/406mm

: LAVIRANJE, REVERSNO

: ŠLJUNCI, GLINA; PJESCI

54.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: IBG Ltd, PRIJEDOR

: E. ORUČ

: KOZARSKA DUBICA

: 85,0m

: O 800mm / 750; 600/323,9mm

: LAVIRANJE, REVERSNO

: ŠLJUNCI, GLINA; PJESCI, VAPNENCI

55.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: IBG Ltd, PRIJEDOR

: E. ORUČ

: KOZARSKA DUBICA

: 85,0m

: O 800mm / 750; 600/323,9mm

: LAVIRANJE, REVERSNO

: ŠLJUNCI, GLINA; PJESCI, VAPNENCI

56.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOšKI SASTAV

: IBG Ltd, PRIJEDOR

: E. ORUČ

: KOZARSKA DUBICA

: 85,0m

: 800mm / 750; 600/323,9mm

: LAVIRANJE, REVERSNO

: ŠLJUNCI, GLINA; PJESCI, VAPNENCI

57.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: RURIS, JASKA

: B. SVETINA

: BRATINA

: 87,0m

: O 620mm / 600; 550/400,323,9mm

: LAVIRANJE, REVERSNO

: ŠLJUNCI, GLINA; PJESCI

58.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUšENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOšKI SASTAV

: RURIS, JASKA

: B. SVETINA

: BRATINA

: 95,0m

: O 620mm / 600; 550/323,9mm

: LAVIRANJE, REVERSNO

: šLJUNCI, GLINA; PJESCI

 
-1
-2

59.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUšENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: VODOEXPERT, ZAGREB

: I. BAGARIĆ

: JAKUŠEVAC, ZAGREB

: 20,0m

: O 1020mm / 800mm

: LAVIRANJE

: ŠLJUNCI, PJESCI

 

60.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE, ZAGREB

: I. IGNAC

: KOSNICA, ZAGREB

: 29,5m

: O 1020mm/800mm

: LAVIRANJE

: ŠLJUNCI, GLINA

61.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HUMKOM d.o.o.

: T. NOVOSEL, V. MRAZ

: KOSTEL

: 161m

: O 450;311;219mm/350;244;168mm

: DIREKTNA ROTACIJSKA, HAMMER DRILL

: FLIŠ, DOLOMITI

62.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOšKI SASTAV

: KOMUNALNO DRUŠTVO POVLJANA d.o.o.

: M. MIHOVILOVIĆ, M. DERANIĆ

: POVLJANA

: 43; 40m

: O 444;311mm/406;250mm

: HAMMER DRILL

: VAPNENCI

63.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: TOMAŠ

: B.SVETINA, B.SVETINA

: DRAČEVICA, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

: 34m

: 311;219/273;159mm

: HAMMER DRILL

: LAPOR, PJEŠČENJACI, LAP. VAPNENAC

64.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: KOMUNALAC LASTOVO

: Z. BRAJKOVIĆ

: PRGOVO POLJE, LASTOVO

: 31,5m; 36,5m

: O 444;311/350;200mm

: HAMMER DRILL

: VAPNENCI

65.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: RUDARSKI INSTITUT, TUZLA

: E. ORUČ

: DOMAŽIĆ, BOS. BIJELA

: 90m

: O 600,444;/508;323/219mm

: REVERSNA

: VAPNENCI

66.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: MIS PROMET, BRČKO

: E. ORUČ

: ŠTREPCI, BRČKO

: 100m

: O 600,444;/508;323mm

: REVERSNA

: VAPNENCI

67.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: MIS PROMET, BRČKO

: E. ORUČ

: ŠTREPCI, BRČKO

: 90m

: O 600,444;/508;323mm

: REVERSNA

: VAPNENCI

68.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: JP za "Vodno područje slivova rijeke Save"

: F. SKOPJAK, S. MERDAN

: VRBOVAC, ODŽAK

: 60m

: O 600,444;/508;323mm

: REVERSNA

: VAPNENCI

69.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "KOMUNALAC", KOPRIVNICA

: K. URUMOVIĆ, B. HLEVNJAK

: KOPRIVNICA

: 130m

: O 1000,900;/508mm

: REVERSNA

: ŠLUNCI, PIJESCI, GLINA

70.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: GUNDINCI, BABINA GREDA

: 67m

: O 1500,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCi, GLINE

71.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 73m;

: O 1500,1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCi, GLINE

72.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 75m;

: O 1500,1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCi, GLINE

73.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 75m

: O 1500,1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

74.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: A. HERBUT, A. HERBUT

: DAVOR

: 45m

: O 1020,812/406mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCi, GLINE

75.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: A. HERBUT, A. HERBUT

: DAVOR

: 40m

: O 1020,812/406mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCi, GLINE

76.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: MEĐIMURSKE VODE, ČAKOVEC

: I. BAGARIĆ, D. GRĐAN

: NEDELIŠĆE, ČAKOVEC

: 30m

: O 1200,1020/800mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

77.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: ERGELA VIŠNJICA

: B. SVETINA

: VIŠNJICA

: 50m

: O 800/323mm

: LAVIRANJE

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

78.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: TESTA LUIGI & C.SNC PERFORAZIONE POZZI

: SMAT, Societa metropolitani Torinesi

: TORINO, ITALY

: 180m

: O 790/500mm; O323mm

: LAVIRANJE, REVERSNA

: GLINE, VAPNENCI

79.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: COCA COLA HBC ZEMUN

: Z. POPOVIĆ, GEOZAVOD, BEOGRAD

: ZEMUN, SRBIJA

: 162

: O 1020/750m/580; 609/244mm

: REVERSNA

: GLINE, PIJESCI

80.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: COCA COLA HBC ZEMUN

: Z. POPOVIĆ, GEOZAVOD, BEOGRAD

: ZEMUN, SRBIJA

: 162

: O 1020/750m/580; 609/244mm

: REVERSNA

: GLINE, PIJESCI

 

81.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 74m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

82.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 81,50m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

83.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 75m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

84.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 75m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

85.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: HRVATSKE VODE

: Ž.PEKAŠ, A. HERBUT

: SIKIREVCI

: 75m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

86.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: BILJEMERKANT

: B. SVETINA

: BATINA

: 130 m

: O 444, 311/168mm

: ROTACIJSKA, DIREKTNA

: PIJESCI, GLINE, PJEŠČENJACI, ERUPTIVI

87.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: MARINADA

: B. SVETINA, Ž. JAGUŠIĆ

: SLATINA

: 38m

: O 600, 444/323mm

: ROTACIJSKA, REVERSNA METODA

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

88.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: TEHNODRVO

: B. SVETINA,

: SIKIREVCI

: 63m

: O 620, 444/323mm

: ROTACIJSKA, REVERSNA

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

89.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "KOKA", VARAŽDIN

: D. GRDJAN

: VARAŽDIN

: 75m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

90.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "INTEGRAL", BANJA LUKA

: FIKO OMANOVIĆ

: LAKTAŠI

: 22m

: O 1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

91.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "INTEGRAL", BANJA LUKA

: FIKO OMANOVIĆ

: LAKTAŠI

: 20m

: O 1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

92.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "VINDIJA", VARAŽDIN

: D. GRDJAN

: VARAŽDIN

: 72m

: O 1220,1020,812/508mm

: ISKOP GRABILICOM i LAVIRANJE KOLONOM

: ŠLJUNCI, PIJESCI, GLINE

93.

INVESTITOR

PROJEKTANT, NADZOR

LOKACIJA

DUBINA BUNARA

PROFIL BUŠENJA I ZACIJEVLJENJA

METODA BUŠENJA

LITOLOŠKI SASTAV

: "KOMUNALAC", KOPRIVNICA, HRVAT. VODE

: K. URUMOVIĆ, B. HLEVNJAK

: KOPRIVNICA

: 133m

: O 1000,900;/508mm

: REVERSNA

: ŠLUNCI, PIJESCI, GLINA